Dịch vụ logistics & Hải quan

Theo Quyết định số 819 / QĐ-TCHQ ngày 17/03/2017, TOP APEC là công ty đầu tiên vào năm 2017 được công nhận là đại lý hải quan. Nhân viên của TOP APEC đã được cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan.
Bên cạnh đó, công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn được cập nhật các thông tư, hướng dẫn các văn bản về chính sách hàng hoá, thuế, mã HS cho hàng hoá xuất nhập khẩu, thông quan.

THAY MẶT CHỦ HÀNG THỰC HIỆN VIỆC THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NHANH CHÓNG- AN TOÀN- TIẾT KIỆM.