• Quặng Barite

  • Giá: 180 VNĐ
  • a. Bột Bartie tỷ trọng cao. + Tỷ trọng : ≥ 4,3g/cm3. + Các thông số còn lại đạt tiêu chuẩn API và tiêu chuẩn về môi trường b. Bột Barite tiêu chuẩn API + Tỷ trọng ≥ 4,2g/cm3. + Các thông số còn lại đạt tiêu chuẩn API và tiêu chuẩn về môi trường Hàng được đóng bao 1,5 tấn/bao hoặc theo đơn hàng. Cảng xuất hàng : Cảng Hòn La.
  • Danh mục: KHOÁNG SẢN

ỨNG DỤNG CỦA QUẶNG:  

1. Quặng barit không được chọn (Được sử dụng để sản xuất bùn khoan dầu khí)
+ Kích thước phần quặng Barite: <25cm (hoặc theo đơn đặt hàng)
+ Hàm lượng BaSO4
95%, mt độ: 4,3g / cm3.
+ Quặng có các thông số đạt tiêu chuẩn môi trường như bảng phân tích.

2. Quặng barit được chọn để sản xuất bột BaS04 cho các ngành sản xuất công nghiệp
+ Kích thước: theo thứ tự.
+ Hàm lượng BaSO4> 97%.
+ Độ trắng và các tiêu chuẩn khác: theo yêu cầu của khách hàng.
+ Cổng xuất: Cảng Hòn La
3. Bột Bartie được sử dụng trong công nghệ khoan
a. Bột Bartie mật độ cao.
+ Trọng lực:
4,3g / cm3.
+ Các tiêu chuẩn API còn lại và tiêu chuẩn môi trường
b. Tiêu chuẩn API bột barit
+ Mật độ
4.2g / cm3.
+ Các tiêu chuẩn API còn lại và tiêu chuẩn môi trường
Hàng hóa được đóng gói trong 1,5 tấn / túi hoặc theo thứ tự.
Cảng bốc hàng: Cảng Hòn La.
4. Bột barit chất lượng cao dùng làm phụ gia công nghiệp.
Công ty quặng Barite được chọn để sản xuất bột Barite làm phụ gia công nghiệp.
Tiêu chuẩn chất lượng dựa trên yêu cầu chất lượng của khách hàng (nội dung, độ trắng, kích thước hạt ...).
Cảng bốc hàng: Cảng Hòn La hoặc tại nhà máy (Mường Bualapha, tỉnh Kham Muon, CHDCND Lào)

 

Các sản phẩm khác

Nội dung đang cập nhập.