Tin Tức

Quy trình khai thác container tại cảng cần biết
==============================
- Quy trình lập kế hoạch khai thác
- Quy trình khai thác container hàng nhập gồm:
+ Quy trình cho cont giao thẳng
+ Quy trình cho cont chuyển tải
+ Quy trình cho cont vỏ ( không hàng)
+ Quy trình cho cont rút ruột
===========

 

Rất vui được hợp tác với quý khách

Cảm ơn  quý khách đã quan tâm!

 

TOP APEC CO., LTD
Địa chỉ: 362/6C Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Hotline:
 0916 32 93 93
Email: topapecmai@gmail.com