Dịch vụ logistics & Hải quan

TOP APEC cung cấp dịch vụ và giải pháp tốt nhất cho hàng hoá xuất / nhập khẩu hoặc hàng hóa quá cảnh sang Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Tại cửa khẩu giữa Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào và Việt Nam Campuchia, TOP APEC sẽ bố trí nhân viên trực tiếp vận chuyển lô hàng và hàng hóa từ Việt Nam đi khắp các nước